Audit

“Een onafhankelijke audit is van groot belang voor het vertrouwen dat investeerders en andere belanghebbenden in uw onderneming hebben.”
Johan Van Mieghem, Partner

Binnen ons bedrijf is het onze doelstelling een meerwaarde te bieden doorheen al onze diensten, ook bij Audit. Controleopdrachten die wij uitvoeren resulteren voor u in duidelijkheid en een grotere zekerheid. Tegelijk begrijpen we dat het minstens even belangrijk is advies te geven dat u in staat te stelt uw onderneming verder te ontwikkelen. Onze auditteams onderscheiden zich door een grondige dossierkennis, een verregaande betrouwbaarheid en een analytische geest met oog voor opportuniteiten.

Onze audits vertrekken vanuit een grondige studie van uw organisatie en de risico’s waaraan deze is blootgesteld. Van bij de start beoordelen we uw verwachtingen en die van uw stakeholders. Dat stelt ons in staat om het resultaat van onze werkzaamheden zo aan te wenden dat u er ook echt mee geholpen bent.

Mandaat van de commissaris, een permanente opdracht

De commissaris volgt de te controleren organisatie voortdurend op om een deskundig oordeel te geven over de waarachtigheid van de financiële staten. Wij benaderen deze opdracht op een positieve wijze door binnen de wettelijke grenzen doelmatig advies te verstrekken

De bedrijfsrevisor is de controle expert

Als bedrijfsrevisor voeren wij de eenmalige controleopdrachten uit die worden opgelegd door de wet: inbreng in natura, quasi-inbreng, omzetting, fusie en splitsing,… Omdat deze opdrachten plaatsvinden op cruciale momenten vereist de wetgever de tussenkomst van een deskundige: de bedrijfsrevisor. Ook als u zelf nood hebt aan deze precisie, zoals bij waardebepalingen en due diligence, zijn onze bedrijfsrevisoren in staat dit af te leveren..

Consolidatie en adviesopdrachten

Onze bedrijfsrevisoren zijn de aangewezen partner inzake consolidatie, ook voor kleinere groepen zonder wettelijke consolidatieverplichting.

Door de ervaring en methodologie is de bedrijfsrevisor ook de ideale partner voor het beoordelen van uw administratieve organisatie en het uitvoeren van een audit op interne procedures.  Samen met u zoeken we naar de geschikte verbeterprocessen.

Expert Centres

Door onze flexibiliteit en open geest zijn we in staat  samen te werken in opdrachten die verder gaan dan de normale opdrachten. In multidisciplinaire teams bieden onze bedrijfsrevisoren een belangrijke bijdrage die ons in staat stelt die specifieke opdrachten aan te pakken.  IFRS, IFRS voor KMO’s en  waardering en zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.

Werking van de auditteams

Ons bedrijf kent een stabiel personeelsbestand. Dit betekent voor onze cliënten een continuïteit in kennis, creativiteit en expertise. Elk auditteam wordt geleid door een bedrijfsrevisor met ruime ervaring.

Wenst u meer inlichtingen, neem dan zeker contact op met ons. U vindt de gegevens van al onze kantoren bij locaties.

Ook op de website van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren kan u ook de technische informatie vinden.