Accountancy

“Onze cliënten helpen bij het uitbouwen van een bloeiende onderneming is beslist onze ultieme missie”
Peter Verschelden, Managing Partner

Een onderneming doen draaien is een complexe uitdaging. Er zijn heel wat verschillende zaken die u onder controle moet houden en tegelijk een divers aantal relaties beheren. Al deze activiteiten zorgen ervoor dat er minder tijd is om bezig te zijn met de echte core business.

Samen met een team vervult uw contactpersoon binnen de afdeling Accountancy de rol van vertrouwenspersoon en persoonlijke adviseur met echt inzicht in uw cijfers. Het team verzorgt op uw vraag zowel de terugkerende als specifieke opdrachten, tot en met de volledige ondersteuning van uw financiële administratie.

Terugkerende diensten, assistentie en advies

Voeren van de  boekhouding volgens de wettelijke verplichtingen en dagelijkse fiscaliteit ( btw- en andere aangiften, voorafbetalingen, …)

 • Opstellen van de jaarrekening  en verplichte documenten
 • Opstellen van verslagen van de algemene vergadering en de bestuursorganen
 • Verzorgen van publicaties  in het Belgisch staatsblad
 • Maken van suggesties voor fiscale optimalisatie
 • Rapporteren volgens uw reële behoefte
 • Bespreking en analyse van de resultaten

Enkele specifieke opdrachten

 • Opstellen van een financieel plan voor de oprichting van een vennootschap
 • Assistentie bij het gebruik van software boekhoudpakketten
 • Afleveren van noodzakelijk expertiseverslagen of attesten
 • Vertegenwoordiging van een vennoot in zijn individueel controlerecht
 • Begeleiden van omzettingen, fusies, splitsingen of vereffeningen
 • Waardebepalingen

Outsourcing

Soms komt u in de situatie dat u een tijdelijk en ondersteuning van uw team nodig hebt. Wij kunnen dit aanleveren op alle niveaus. Onze dienst Outsourcing kan het antwoord zijn op diverse uitdagingen. Heeft u snel een  welomschreven nieuwe medewerker nodig? Wij screenen en bezorgen de juiste kandidaat. Ook functionele taken kunnen wij snel invullen. Een financieel expert voor een bepaalde strategische ondersteuning, bijvoorbeeld. En het kan nog verder. Waar opportuun voor u, nemen wij een bestaand departement van u over en runnen het in uw plaats, conform uw visie en verwachtingen.

Expert Centres

Door onze flexibiliteit en interne toegankelijkheid zijn we in staat te denken en te werken samen te werken in opdrachten die verder gaan dan de normale expertises en vakdomeinen. Onze Accountancy medewerkers zij in staat gespecialiseerde diensten aan te leveren zoals financieel management, BTW audit, familiale opvolging en vermogensplanning.

Werking van de accountancyteams

Kenmerkend voor ons bedrijf is het stabiele personeelsbestand wat voor de cliënt een comfortabele continuïteit betekent. Elk accountancyteam wordt geleid door een erkend accountant-belastingconsulent of boekhouder-fiscalist met ruime ervaring. Een vaste contactpersoon die uw activiteiten kent en begrijpt.

Wenst u meer inlichtingen, neem dan zeker contact op met ons. U vindt de gegevens van al onze kantoren via locaties.

We helpen u graag verder.